Navdurga Kavach with Spati Mala
Ekta Kavach
Sarvagrah shanti bandh
Vyapar vrudhi bandh
Yesh prapti bandh
Dosh Nivaran Spatik 10 Mukhi Nepal (mala)
Raksha Kavach 9-10-11 Mukhi
Svasthya bandh 2-3 mukhi & 3-5 mukhi rudraksh